Ana Sayfa : Çalışma Grupları : Bilimsel Çalışma Grupları

Bilimsel Çalışma Grupları

Amaçları: İlgili dalda ulusal istatistikleri çıkarmak, her yıl güncellenen yaklaşım algoritmaları ve rehberleri yayınlamak, yapılacak işlemlerde kullanılacak malzeme ve ekipman konusunda rehberlik edici önerilerde bulunmak, ameliyat/girişim sonuçları konusunda ulusal kalite seviyesinin saptanması için çalışmalar planlamak ve yürütmek, konuya yaklaşımda ulusal bazda ortaya çıkan değişimleri saptamak, ilgili konularda çıkarılması gereken yönetmelikler ve saptanması gereken politikalar konusunda araştırma yapıp önerilerde bulunmak, ilgili konuda toplumu aydınlatacak veya bilgilendirecek sözlü veya yazılı tanıtım kampanyaları düzenlemek, Derneğimizin düzenlediği Ulusal kongre ve sempozyumlarda bilimsel kurulları oluşturmak ve konuşmacı seçimi konusunda önerilerde bulunmak, yine bu toplantılarda tebliğ değerlendirme kurullarını oluşturmak.

BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan Arif Türkmen turkmenarif@yahoo.com 
Sekreter Bülent Saçak bsacak@gmail.com 
  Kemalettin Yıldız yildizkemalettin@gmail.com
  Anıl Demiröz ademiroz@gmail.com
  Harun Çöloğlu cologlu@gmail.com 
  Koray Gürsoy drkoraygursoy@gmail.com
  Hakan Teymur hteymur@gmail.com
  Sedat Tatar sedattatarr@gmail.com
  Süphan Tunç tunc.suphan@gmail.com
DERİ KANSERLERİ ÇALIŞMA GURUBU
Başkan Burak Kaya kayaburak@gmail.com
Sekreter Süphan Tunç tunc.suphan@gmail.com
  Sıdıka Kurul skurul@istanbul.edu.tr 
  Cenk Demirdöver cenkddr@gmail.com 
  Tonguç İşken tongucisken@yahoo.com
  Savaş Serel savasserel@gmail.com
  Alper Aksoy aksoya@gmail.com 
  Melekber Çavuş Özkan melekbero@gmail.com
  Ayşin Karasoy Yeşilada aysinkarasoy@yahoo.com
  Elif Sarı drelifsanli@hotmail.com
  Mustafa Sütçü msutcu@gmail.com
DUDAK DAMAK YARIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Başkan Figen Özgür figenozgur@gmail.com 
Sekreter Zekeriya Tosun ztosun@hotmail.com 
  Furkan Erol Karabekmez drfurkanerol@yahoo.com 
  Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
  Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
  Yağmur Aydın yaydin@istanbul.edu.tr 
  Osman Akdağ oakdag@gmail.com 
  Selman Hakkı Altuntaş shaltuntas@gmail.com
  Mustafa Sütçü msutcu@gmail.com
  Mert Çalış mertcalis@gmail.com 
  Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan dr-nihal@hotmail.com
EL VE ALT EKSTREMİTE CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Türker Özkan turker.ozkan@istanbul.edu.tr 
Sekreter Hakan Teymur hteymur@gmail.com
  Özay Özkaya Mutlu oozozay@yahoo.com 
  Ahmet Biçer ahmet.bicer@gmail.com 
  Alper Aksoy aksoya@gmail.com 
  Arif Türkmen turkmenarif@yahoo.com 
  Bilsev İnce bilsevince@yahoo.com 
  Mehmet Dadacı mdadaci@gmail.com 
  Selman Hakkı Altuntaş shaltuntas@gmail.com
  Uğur Anıl Bingöl uabingol@hotmail.com 
  Zekeriya Tosun ztosun@hotmail.com 
  Hasan Utkan Aydın utkana@hotmail.com
  Cemal Alper Kemaloğlu dralperkemaloglu@yahoo.com
  Koray Gürsoy drkoraygursoy@gmail.com
  Mustafa Raşid Toksöz drmrtoksoz@gmail.com 
  Elif Sarı drelifsanli@hotmail.com
  Yağmur Yaprak Balı dr_yyaprak@hotmail.com
  Osman Kelahmetoğlu osmankelahmetoglu@gmail.com
  Heval Selman Özkan selman_ozk@yahoo.com 
  Emin Sır eminsir@gmail.com 
  Muzaffer Durmuş drmzfdurmus@yahoo.com
  Muhammed Beşir Öztürk muhammedozturk@msn.com
  Fatih Kabakaş fatihkabakas@gmail.com
  Murat Sinan Engin

msinan.engin@omu.edu.tr

ESTETİK CERRAHİ, İNVAZİV OLMAYAN VE ANTI-AGING İŞLEMLER ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
Sekreter Selçuk Aytaç drselcukaytac@yahoo.com
  Özlenen Özkan ozlenend@yahoo.com 
  Şükrü Yazar sukruyazar@hotmail.com 
  Aydın Gözü aydinseye@hotmail.com 
  Aysun Bölükbaşı Mamak aysunbolukbasi@gmail.com 
  Bahar Yılmaz baharyilmaz_2000@yahoo.com 
  Billur Sezgin Kızılok billursezgin@hotmail.com
  Bilsev İnce bilsevince@yahoo.com 
  Haldun Kamburoğlu haldunkamburoglu@hotmail.com 
  Mustafa Murat Öztürk md_murat@hotmail.com 
  Reha Yavuzer rehayavuzer@reneclinic.com
  Zafer Özsoy drzozsoy@netscape.net
  K.Güray Yeşiladalı gyesiladali@gmail.com
  Erdem Tezel erdemtezel@hotmail.com
  Melekber Çavuş Özkan melekbero@gmail.com
  Mustafa Raşid Toksöz drmrtoksoz@gmail.com 
  Serhan Tuncer serhantuncer74@yahoo.com 
  Musa Kemal Keleş mukeke@gmail.com
  Saffet Örs saffetors@gmail.com
  İsmail Küçüker drismailkucuker@yahoo.com.tr
  Çiğdem Ünal cigdem_unal_75@hotmail.com 
  Şahin Alagöz sahinalagoz@yahoo.com
  Ömer Buhşem buhsem@gmail.com
  Fatih Irmak dr.fatihirmak@gmail.com
  Osman Kelahmetoğlu osmankelahmetoglu@gmail.com
  Arzu Türkseven Topaçoğlu arzuturkseven@gmail.com
  Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
  Kırdar Güney kirdarguney@reneclinic.com
  Gülşah Uslu Yunusoğlu drguluy@gmail.com
  Hakan Bulam drbulam@gmail.com 
  Harun Çöloğlu cologlu@gmail.com 
KÖK HÜCRE VE HÜCRE TEDAVİLERİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Tonguç İşken tongucisken@yahoo.com
Sekreter Arzu Akçal ozcanarzu79@yahoo.com
Sekreter  Mustafa Murat Öztürk md_murat@hotmail.com 
  Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
  Kemalettin Yıldız yildizkemalettin@gmail.com 
  Özlenen Özkan ozlenend@yahoo.com 
  Zekeriya Tosun ztosun@hotmail.com 
  Billur Sezgin Kızılok billursezgin@hotmail.com
  Nevra Seyhan drnevraseyhan@hotmail.com
  ibrahim Vargel ivargel@gmail.com
KRANİYOMAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
Sekreter Furkan Erol Karabekmez drfurkanerol@yahoo.com 
  Ahmet Demir arbdemir@gmail.com
  Emre Hocaoğlu emrehocaoglu@gmail.com 
  Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
  Kemalettin Yıldız yildizkemalettin@gmail.com 
  Mustafa Raşid Toksöz drmrtoksoz@gmail.com 
  Osman Akdağ oakdag@gmail.com 
  Sinan Öksüz sinanoksuz@gmail.com 
  Ersin Akşam ersinaksam@gmail.com
  Süphan Tunç tunc.suphan@gmail.com
MEME REKONSTRÜKSİYONU ÇALIŞMA GRUBU  
Başkan  Sühan Ayhan suayhan@gmail.com 
Sekreter Savaş Serel savasserel@gmail.com
  Şükrü Yazar sukruyazar@hotmail.com 
  Burcu Çelet Özden burcucelet@hotmail.com 
  Arif Türkmen turkmenarif@yahoo.com 
  Aysun Bölükbaşı Mamak aysunbolukbasi@gmail.com 
  Emre Hocaoğlu emrehocaoglu@gmail.com 
  Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
  Harun Çöloğlu cologlu@gmail.com 
  İsmail Şahin drismailsahin@yahoo.com 
  Reha Yavuzer rehayavuzer@reneclinic.com
  Serhan Tuncer serhantuncer74@yahoo.com 
  Sinan Öksüz sinanoksuz@gmail.com 
  Uğur Anıl Bingöl uabingol@hotmail.com 
  Özay Özkaya Mutlu oozozay@yahoo.com 
  Tonguç İşken tongucisken@yahoo.com
  Çiğdem Ünal cigdem_unal_75@hotmail.com 
  Buse Çapkınoğlu busekilin@gmail.com 
  Zeynep Altuntaş zeynepkaracor@yahoo.com
  Selçuk Aytaç drselcukaytac@yahoo.com
  Mehmet Dadacı mdadaci@gmail.com 
  Kamuran Zeynep Sevim kzeynep.sevim@gmail.com
  Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan dr-nihal@hotmail.com
  Melekber Çavuş Özkan melekbero@gmail.com
  Onur Egemen onuregemen@gmail.com
  Saffet Örs saffetors@gmail.com
  İsmail Küçüker drismailkucuker@yahoo.com.tr
  Ayşin Karasoy Yeşilada aysinkarasoy@yahoo.com
  Arzu Akçal ozcanarzu79@yahoo.com
  Şahin Alagöz sahinalagoz@yahoo.com
  Gökhan Temiz drtemiz@gmail.com
  Bülent Saçak bsacak@gmail.com 
  Elif Sarı drelifsanli@hotmail.com
  Yağmur Yaprak Balı dr_yyaprak@hotmail.com
  Osman Kelahmetoğlu osmankelahmetoglu@gmail.com
  Fatih Irmak dr.fatihirmak@gmail.com
  Mustafa Sütçü msutcu@gmail.com
  Sedat Tatar sedattatarr@gmail.com
  Arzu Türkseven Topaçoğlu arzuturkseven@gmail.com
  Fırat Özer ozerfirat@yahoo.com
  Muzaffer Durmuş drmzfdurmus@yahoo.com
  Sinem Çiloğlu eroglusinem@yahoo.com 
  Ozan Aslan  drozanaslan@gmail.com 
  Özlem Çolak drozlemcolak@hotmail.com
OBEZİTE  CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Ayşin Karasoy Yeşilada aysinkarasoy@yahoo.com
Sekreter Özay Özkaya Mutlu  oozozay@yahoo.com 
  Onur Egemen onuregemen@gmail.com
  Saffet Örs saffetors@gmail.com
  Çetin Duygu drcetinduygu@gmail.com 
  Kırdar Güney kirdarguney@reneclinic.com
  Hakan Bulam drbulam@gmail.com 
  Özlem Çolak drozlemcolak@hotmail.com
REKONSTRÜKTİF MİCROCERRAHİ VE ALLOTRANSPLANTASYON ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Mehmet Dadacı mdadaci@gmail.com 
Sekreter Mustafa Murat Öztürk md_murat@hotmail.com 
  Ahmet Biçer ahmet.bicer@gmail.com 
  Alper Aksoy aksoya@gmail.com 
  Emre Hocaoğlu emrehocaoglu@gmail.com 
  Furkan Erol Karabekmez drfurkanerol@yahoo.com 
  Muhammed Beşir Öztürk muhammedozturk@msn.com
  Özlenen Özkan ozlenend@yahoo.com 
  Selman Hakkı Altuntaş shaltuntas@gmail.com
  Sinan Öksüz sinanoksuz@gmail.com 
  Anıl Demiröz ademiroz@gmail.com
  Burak Kaya kayaburak@gmail.com
  Z.Ulaş Bali zulasbali@gmail.com 
YANIK ve YARA BAKIM  MALZEMELERİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Muzaffer Durmuş drmzfdurmus@yahoo.com
Sekreter Emin Sır eminsir@gmail.com 
  Zeynep Altuntaş zeynepkaracor@yahoo.com
  Selahattin Yaman selahattinyaman@superonline.com
  Nevra Seyhan drnevraseyhan@hotmail.com
  Ahmet Demir arbdemir@gmail.com

 

 
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: sekreter@tpcd.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
©2018

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560