Ana Sayfa : Çalışma Grupları : Bilimsel Çalışma Grupları

Bilimsel Çalışma Grupları

Amaçları: İlgili dalda ulusal istatistikleri çıkarmak, her yıl güncellenen yaklaşım algoritmaları ve rehberleri yayınlamak, yapılacak işlemlerde kullanılacak malzeme ve ekipman konusunda rehberlik edici önerilerde bulunmak, ameliyat/girişim sonuçları konusunda ulusal kalite seviyesinin saptanması için çalışmalar planlamak ve yürütmek, konuya yaklaşımda ulusal bazda ortaya çıkan değişimleri saptamak, ilgili konularda çıkarılması gereken yönetmelikler ve saptanması gereken politikalar konusunda araştırma yapıp önerilerde bulunmak, ilgili konuda toplumu aydınlatacak veya bilgilendirecek sözlü veya yazılı tanıtım kampanyaları düzenlemek, Derneğimizin düzenlediği Ulusal kongre ve sempozyumlarda bilimsel kurulları oluşturmak ve konuşmacı seçimi konusunda önerilerde bulunmak, yine bu toplantılarda tebliğ değerlendirme kurullarını oluşturmak.

BAŞ BOYUN CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan Arif Türkmen turkmenarif@yahoo.com 
Sekreter Bülent Saçak bsacak@gmail.com 
Kemalettin Yıldız yildizkemalettin@gmail.com
Anıl Demiröz ademiroz@gmail.com
Harun Çöloğlu cologlu@gmail.com 
Koray Gürsoy drkoraygursoy@gmail.com
Hakan Teymur hteymur@gmail.com
Sedat Tatar sedattatarr@gmail.com
Süphan Tunç tunc.suphan@gmail.com
DERİ KANSERLERİ ÇALIŞMA GURUBU
Başkan Burak Kaya kayaburak@gmail.com
Sekreter Süphan Tunç tunc.suphan@gmail.com
Sıdıka Kurul skurul@istanbul.edu.tr 
Cenk Demirdöver cenkddr@gmail.com 
Tonguç İşken tongucisken@yahoo.com
Savaş Serel savasserel@gmail.com
Alper Aksoy aksoya@gmail.com 
Melekber Çavuş Özkan melekbero@gmail.com
Ayşin Karasoy Yeşilada aysinkarasoy@yahoo.com
Elif Sarı drelifsanli@hotmail.com
Mustafa Sütçü msutcu@gmail.com
DUDAK DAMAK YARIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Başkan Figen Özgür figenozgur@gmail.com 
Sekreter Zekeriya Tosun ztosun@hotmail.com 
Furkan Erol Karabekmez drfurkanerol@yahoo.com 
Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
Yağmur Aydın yaydin@istanbul.edu.tr 
Osman Akdağ oakdag@gmail.com 
Selman Hakkı Altuntaş shaltuntas@gmail.com
Mustafa Sütçü msutcu@gmail.com
Mert Çalış mertcalis@gmail.com 
Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan dr-nihal@hotmail.com
EL VE ALT EKSTREMİTE CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Türker Özkan turker.ozkan@istanbul.edu.tr 
Sekreter Hakan Teymur hteymur@gmail.com
Özay Özkaya Mutlu oozozay@yahoo.com 
Ahmet Biçer ahmet.bicer@gmail.com 
Alper Aksoy aksoya@gmail.com 
Arif Türkmen turkmenarif@yahoo.com 
Bilsev İnce bilsevince@yahoo.com 
Mehmet Dadacı mdadaci@gmail.com 
Selman Hakkı Altuntaş shaltuntas@gmail.com
Uğur Anıl Bingöl uabingol@hotmail.com 
Zekeriya Tosun ztosun@hotmail.com 
Hasan Utkan Aydın utkana@hotmail.com
Cemal Alper Kemaloğlu dralperkemaloglu@yahoo.com
Koray Gürsoy drkoraygursoy@gmail.com
Mustafa Raşid Toksöz drmrtoksoz@gmail.com 
Elif Sarı drelifsanli@hotmail.com
Yağmur Yaprak Balı dr_yyaprak@hotmail.com
Osman Kelahmetoğlu osmankelahmetoglu@gmail.com
Heval Selman Özkan selman_ozk@yahoo.com 
Emin Sır eminsir@gmail.com 
Muzaffer Durmuş drmzfdurmus@yahoo.com
Muhammed Beşir Öztürk muhammedozturk@msn.com
Fatih Kabakaş fatihkabakas@gmail.com
ESTETİK CERRAHİ, İNVAZİV OLMAYAN VE ANTI-AGING İŞLEMLER ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
Sekreter Selçuk Aytaç drselcukaytac@yahoo.com
Özlenen Özkan ozlenend@yahoo.com 
Şükrü Yazar sukruyazar@hotmail.com 
Aydın Gözü aydinseye@hotmail.com 
Aysun Bölükbaşı Mamak aysunbolukbasi@gmail.com 
Bahar Yılmaz baharyilmaz_2000@yahoo.com 
Billur Sezgin Kızılok billursezgin@hotmail.com
Bilsev İnce bilsevince@yahoo.com 
Haldun Kamburoğlu haldunkamburoglu@hotmail.com 
Mustafa Murat Öztürk md_murat@hotmail.com 
Reha Yavuzer rehayavuzer@reneclinic.com
Zafer Özsoy drzozsoy@netscape.net
K.Güray Yeşiladalı gyesiladali@gmail.com
Erdem Tezel erdemtezel@hotmail.com
Melekber Çavuş Özkan melekbero@gmail.com
Mustafa Raşid Toksöz drmrtoksoz@gmail.com 
Serhan Tuncer serhantuncer74@yahoo.com 
Musa Kemal Keleş mukeke@gmail.com
Saffet Örs saffetors@gmail.com
İsmail Küçüker drismailkucuker@yahoo.com.tr
Çiğdem Ünal cigdem_unal_75@hotmail.com 
Şahin Alagöz sahinalagoz@yahoo.com
Ömer Buhşem buhsem@gmail.com
Fatih Irmak dr.fatihirmak@gmail.com
Osman Kelahmetoğlu osmankelahmetoglu@gmail.com
Arzu Türkseven Topaçoğlu arzuturkseven@gmail.com
Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
Kırdar Güney kirdarguney@reneclinic.com
Gülşah Uslu Yunusoğlu drguluy@gmail.com
Hakan Bulam drbulam@gmail.com 
Harun Çöloğlu cologlu@gmail.com 
KÖK HÜCRE VE HÜCRE TEDAVİLERİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Tonguç İşken tongucisken@yahoo.com
Sekreter Arzu Akçal ozcanarzu79@yahoo.com
Sekreter  Mustafa Murat Öztürk md_murat@hotmail.com 
Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
Kemalettin Yıldız yildizkemalettin@gmail.com 
Özlenen Özkan ozlenend@yahoo.com 
Zekeriya Tosun ztosun@hotmail.com 
Billur Sezgin Kızılok billursezgin@hotmail.com
Nevra Seyhan drnevraseyhan@hotmail.com
ibrahim Vargel ivargel@gmail.com
KRANİYOMAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Halil İbrahim Canter hicanter@gmail.com 
Sekreter Furkan Erol Karabekmez drfurkanerol@yahoo.com 
Ahmet Demir arbdemir@gmail.com
Emre Hocaoğlu emrehocaoglu@gmail.com 
Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
Kemalettin Yıldız yildizkemalettin@gmail.com 
Mustafa Raşid Toksöz drmrtoksoz@gmail.com 
Osman Akdağ oakdag@gmail.com 
Sinan Öksüz sinanoksuz@gmail.com 
Ersin Akşam ersinaksam@gmail.com
Süphan Tunç tunc.suphan@gmail.com
MEME REKONSTRÜKSİYONU ÇALIŞMA GRUBU  
Başkan  Sühan Ayhan suayhan@gmail.com 
Sekreter Savaş Serel savasserel@gmail.com
Şükrü Yazar sukruyazar@hotmail.com 
Burcu Çelet Özden burcucelet@hotmail.com 
Arif Türkmen turkmenarif@yahoo.com 
Aysun Bölükbaşı Mamak aysunbolukbasi@gmail.com 
Emre Hocaoğlu emrehocaoglu@gmail.com 
Ersoy Konaş ersoykonas@gmail.com 
Harun Çöloğlu cologlu@gmail.com 
İsmail Şahin drismailsahin@yahoo.com 
Reha Yavuzer rehayavuzer@reneclinic.com
Serhan Tuncer serhantuncer74@yahoo.com 
Sinan Öksüz sinanoksuz@gmail.com 
Uğur Anıl Bingöl uabingol@hotmail.com 
Özay Özkaya Mutlu oozozay@yahoo.com 
Tonguç İşken tongucisken@yahoo.com
Çiğdem Ünal cigdem_unal_75@hotmail.com 
Buse Çapkınoğlu busekilin@gmail.com 
Zeynep Altuntaş zeynepkaracor@yahoo.com
Selçuk Aytaç drselcukaytac@yahoo.com
Mehmet Dadacı mdadaci@gmail.com 
Kamuran Zeynep Sevim kzeynep.sevim@gmail.com
Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan dr-nihal@hotmail.com
Melekber Çavuş Özkan melekbero@gmail.com
Onur Egemen onuregemen@gmail.com
Saffet Örs saffetors@gmail.com
İsmail Küçüker drismailkucuker@yahoo.com.tr
Ayşin Karasoy Yeşilada aysinkarasoy@yahoo.com
Arzu Akçal ozcanarzu79@yahoo.com
Şahin Alagöz sahinalagoz@yahoo.com
Gökhan Temiz drtemiz@gmail.com
Bülent Saçak bsacak@gmail.com 
Elif Sarı drelifsanli@hotmail.com
Yağmur Yaprak Balı dr_yyaprak@hotmail.com
Osman Kelahmetoğlu osmankelahmetoglu@gmail.com
Fatih Irmak dr.fatihirmak@gmail.com
Mustafa Sütçü msutcu@gmail.com
Sedat Tatar sedattatarr@gmail.com
Arzu Türkseven Topaçoğlu arzuturkseven@gmail.com
Fırat Özer ozerfirat@yahoo.com
Muzaffer Durmuş drmzfdurmus@yahoo.com
Sinem Çiloğlu eroglusinem@yahoo.com 
Ozan Aslan  drozanaslan@gmail.com 
Özlem Çolak drozlemcolak@hotmail.com
OBEZİTE  CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Ayşin Karasoy Yeşilada aysinkarasoy@yahoo.com
Sekreter Özay Özkaya Mutlu  oozozay@yahoo.com 
Onur Egemen onuregemen@gmail.com
Saffet Örs saffetors@gmail.com
Çetin Duygu drcetinduygu@gmail.com 
Kırdar Güney kirdarguney@reneclinic.com
Hakan Bulam drbulam@gmail.com 
Özlem Çolak drozlemcolak@hotmail.com
REKONSTRÜKTİF MİCROCERRAHİ VE ALLOTRANSPLANTASYON ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Mehmet Dadacı mdadaci@gmail.com 
Sekreter Mustafa Murat Öztürk md_murat@hotmail.com 
Ahmet Biçer ahmet.bicer@gmail.com 
Alper Aksoy aksoya@gmail.com 
Emre Hocaoğlu emrehocaoglu@gmail.com 
Furkan Erol Karabekmez drfurkanerol@yahoo.com 
Muhammed Beşir Öztürk muhammedozturk@msn.com
Özlenen Özkan ozlenend@yahoo.com 
Selman Hakkı Altuntaş shaltuntas@gmail.com
Sinan Öksüz sinanoksuz@gmail.com 
Anıl Demiröz ademiroz@gmail.com
Burak Kaya kayaburak@gmail.com
YANIK ve YARA BAKIM  MALZEMELERİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan  Muzaffer Durmuş drmzfdurmus@yahoo.com
Sekreter Emin Sır eminsir@gmail.com 
Zeynep Altuntaş zeynepkaracor@yahoo.com
Selahattin Yaman selahattinyaman@superonline.com
Nevra Seyhan drnevraseyhan@hotmail.com
Ahmet Demir arbdemir@gmail.com

 
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik
ETKİNLİK TAKVİMİ
 

Adres:
Tahran Cad. Billur Sokak No: 35 / 3
Kavaklıdere - ANKARA
Tel: +90 (312) 427 22 23
Faks: +90 (312) 427 52 73
e-Posta: sekreter@tpcd.org.tr

Tüm Hakları Saklıdır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
©2017

Banka Hesap Numarası
Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi
Hesap Adı: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Şube Kodu: 4209
IBAN No: TR5800064000001 4209 0764560